రంగారెడ్డి

అంగ‌న్‌వాడీ ఉద్యోగం కోసం.. పెళ్లి కాకున్నా అయింద‌నీ..

ఉద్యోగం కావాలి.. త‌మ గ్రామంలో అంగ‌న్‌వాడీ పోస్టు ప‌డింది.. ఏదీ ఏమైనా ఆ ఉద్యోగం నాకు వ‌స్తే బాగుండ‌ని అనిపించింది వారికి. ఆ ఉద్యోగం రావాలంటే పెళ్లై…