మేక‌ను మింగిన 13 అడుగుల‌ కొండ‌చిలువ

Share On

13 అడుగుల కొండ‌చిలువ ఒక మేక‌ను మింగేసింది. క‌డుపునిండా మేక ఉండ‌డంతో ఆ కొండ చిలువ క‌ద‌లలేని స్థితిలో ఉండిపోయింది. ఆ ప‌రిస్థితిలో కొండ‌చిలువ‌ను చూసిన స్థానికులు, ఆల‌య ఉద్యోగులు అట‌వీశాఖ సిబ్బందికి వెంట‌నే స‌మాచారం అందించారు. అట‌వీశాఖ సిబ్బంది వ‌చ్చి కొండచిలువను పట్టుకుని, మింగిన మేక పిల్లను కక్కించి, రామాపురం అటవీ ప్రాంతంలో వదిలివేశారు. కొండచిలువను చూసి స్థానికులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు.


Share On

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *