దేశంలో క్రికెట్ క్రీడాకారుల ఆదాయమెంత.. వారి చెల్లిస్తున్న ఐటి ఎంత..?

Share On

దేశంలోని ప్రముఖ క్రీడాకారులు, ఐపిఎల్ ఆడుతున్న భారత క్రికెట్ క్రీడాకారులు, దేశం తరపున ఆడుతున్న వారు, వాణిజ్య ప్రకటనలలో ఆదాయం కోసం నటిస్తున్నవారి ఆదాయం సంవత్సరానికి ఎంత ఉంటుంది.. వారికి వస్తున్న ఆదాయం ప్రకారం ఎంతమంది ప్రతి సంవత్సరం ఐటి దాఖలు చేస్తున్నారు.. వారి వివరాలు.. ఐటి దాఖలు చేయని వారి వివరాలు కూడా తెలపండి.

ప్రముఖ క్రీడాకారులు ఎవరైనా గ్రామాలను దత్తత తీసుకున్నారు.. దత్తత తీసుకున్న క్రీడాకారుల పేర్లు.. వారి దత్తత తీసుకున్న గ్రామాల పేర్లు తెలపండి.. వారు దత్తత తీసుకున్న గ్రామాలకు ఎంత ఖర్చు చేశారు వాటి వివరాలు తెలపాలని యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ సంస్థ కేంద్ర పిఐఓకు సమాచారహక్కు చట్టం కింద దరఖాస్తు చేసిందని యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ సంస్థ పౌండర్ రాజేంద్ర పల్నాటి తెలిపారు.


Share On

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *