దేశంలో ఎంతమంది రాజకీయనాయకులపై అవినీతి ఆరోపణలున్నాయి..

Share On

దేశంలో ఎంత మంది రాజకీయ నాయకులపై ఏలాంటి అవినీతి, ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఎంతమందిపై విచారణ చేశారు.. ఎంతమందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. ఎంతమందికి శిక్ష విధించారు. దేశంలోని రాష్ట్రాల వారీగా 2010 నుంచి 2021 జూన్ వరకు సమాచారం అందించాలని యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ సంస్థ కేంద్రానికి స‌మాచార‌హ‌క్కు చ‌ట్టం దరఖాస్తు చేయడం జరిగిందని యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ సంస్థ పౌండర్ రాజేంద్ర పల్నాటి తెలిపారు.


Share On

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *