వికలాంగ మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు

Share On

వికలాంగ మహిళలను అన్ని రంగాల్లో ప్రోత్సాహించినప్పుడే మానసికంగా మరింత బలంగా తయారవుతారని సెవెన్ రే పౌండేషన్ సారా అన్నారు. తుకారాం గేట్ కొండారెడ్డి నగర్ ప్రాంతంలో వికలాంగ మహిళలకు, యువతులకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి యూత్ ఫర్ యాంటీ కరప్షన్ పౌండర్ రాజేంద్ర పల్నాటి ముఖ్య అతిథిగా హజరయ్యారు. ముగ్గుల పోటీలలో వికలాంగ మహిళలు ఆడుతూ, పాడుతూ ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం సారా మాట్లాడుతూ తమ పౌండేషన్ నుంచి ఇప్పటికి వికలాంగుల్లో మానసిక స్థైర్యాన్ని పెంపొందించేలా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామన్నారు. వారిలో ఆనందం కోసం నిత్యం ఆటపాటలతో పాటు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వికలాంగుల సంక్రాంతి పోటీలో ప్రథమ బహుమతి బాలామణి, ద్వితీయ బహుమతి జ్యోతి, తృతియ బహుమతి మాధవి గెలుపొందారు. ఈ కార్యక్రమంలో నవీన్, అంజుకర్, సాయి తదితరులు పాల్గొన్నారు.


Share On

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *